Informació General Aplec 1987 Font de la Mariola (Cocentaina, Vall d'Albaida)

Aplec Excursionista
dels Països Catalans