Informació General Aplec 1992 La Victòria (Alcúdia, Mallorca)

Aplec Excursionista
dels Països Catalans