Informació General Aplec 1995 Prats de Molló, Vallespir

Aplec Excursionista
dels Països Catalans