Informació General Aplec 1996 Esporles, Mallorca

Aplec Excursionista
dels Països Catalans