Informació General Aplec 2002 Ermita de Betlem (Artà, Mallorca)

Aplec Excursionista
dels Països Catalans